Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện
Ổ Đu Bê Đê Của Midori

Ổ Đu Bê Đê Của Midori

TẤT CẢ CÁC BỘ TRUYỆN MÀ MÌNH THẦU VỀ DỊCH ĐỀU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ,MÌNH DỊCH BẢN ENG VÀ NÓI TÓM LẠI LÀ LẬ.U,TRUYỆN MÌNH DỊCH ĐỀU PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ VÀ PLN.

- KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC VÀ TRỤC LỢI NHUẬN

- KHÔNG SO SÁNH VĂN PHONG CỦA MÌNH VỚI TEAM KHÁC VÌ RẤT VÔ DUYÊN 

- MÌNH CHƯA CÓ LỊCH CỐ ĐỊNH KHI NÀO XONG THÌ ĐĂNG

- CÓ 1 SỐ TỪ TIẾNG ANH MÀ MÌNH KHÔNG NẮM BẮT RÕ HAY HIỂU SAI Ý MONG BỎ QUA NẾU ĐƯỢC THÌ CÁC BẠN HÃY NHẸ NHÀNG GÓP Ý MÌNH SẼ TIẾP THU,KHÔNG GẠCH ĐÁ.

Hé lô mấy bạn, hiện tại mình đã đi học và rất bận nên thời gian không có nhiều, khi nào xong mình sẽ up mong các bạn thông cảm cho ạ.

Danh sách truyện